Encyklopedie numismatiky a notafilie - knižní novinka od M. Kudweise

Datum vydání: 28. 5. 2018


Na přelomu května a června se na pulty knihkupectví dostane kniha nakladatelství Barrister & Principal s názvem Encyklopedie numismatiky a notafilie s podtitulem Obecná sběratelská terminologie. K sepsání knihy, mající charakter všeobecného odborného sběratelského slovníku, přispěly dva zásadní momenty. Tím prvním bylo vydání knihy Numismatika a notafilie (Základy sběratelství zájmových předmětů pro začátečníky) na sklonku roku 2017. Teprve to obrovské množství pozitivního hodnocení zmíněné knihy, dotazů, zájmu o knihu a námětů, přesvědčilo autora, že si určitou formu obecného encyklopedického představení české sběratelství zaslouží. Druhým významným momentem bylo v roce 2012 opakované osobní setkání v německém Garmisch-Partenkirchenu s panem Albertem Pickem (1922 – 2015). Ten se sběratelství bankovek věnoval již od svého útlého dětství a zcela jistě byl v této oblasti sběratelství mezinárodně uznávanou autoritou. Pan Pick sestavil první katalog bankovek již v roce 1974/1975 a byl hodně silný zážitek vidět rukopis katalogu. Ten byl napsán psacím strojem a kopie pan Pick zhotovoval jednak přes kopírák a jednak cyklostylem. Vzhled takových kopií nebyl valný. Snímky bankovek pořizoval klasickým fotoaparátem. Buď do textu vlepoval fotografie bankovek, nebo tvořil jejich album jako přílohu k textu. Teprve při tisku katalogu na počátku roku 1975 byly jednotlivé bankovky do textu vkládány a text byl rozšířen o cenu bankovek a jejich varianty. Nebyla to jednoduchá práce. Katalog světových bankovek je výraznou referenční prací pro sběratele bankovek po celém světě. Právě při těchto setkáních jsme hovořili o tom, že velkým snem pana Picka bylo sestavit heslovitě vše, co se bankovek, jejich výroby a ochrany týká. Jeho mikrosnímky bankovních detailů mne zcela učarovaly. Mnohé je o encyklopedii napsáno v předmluvě k vlastní knize. Encyklopedie zahrnuje na 670 barevných snímků včetně detailních mikrosnímků a téměř 600 popsaných hesel, symbolů a zkratek. Pokud jde o rozsah odborné terminologie, které je v knize věnována pozornost, je poměrně široká a zahrnuje některá sběratelská odvětví, která v předešlé knize nejsou vůbec zmíněny.Autor: Redakce

Vytištěno ze serveru http://www.infofila.cz