Guyana – 1000 $ (1996-2011)


Emitentem bankovek Guyany je Bank of Guyana (BOG). Základní měnovou jednotkou Guyany je guyanský dolar, jehož ISO kód (4217) je GYD. Jedna setina dolaru se označuje cent. Jak jsme upozornili dříve, také u guyanského dolaru se setkáme se symbolem USD; $, méně často s G$ ( viz. http://www.notafilie.estranky.cz/clanky/prispevky-a-clanky/dolar---variace-v-numizmatice-a-notafilii.html). Pokud jde o katalogizaci bankovek (SCWPM;19thEd;2013;446 - 448), je tato doprovázena chybou. Jedná se o Pick#37 (1000 $; správně je však 500 $).

Celkem BOG vydala čtyři emise bankovek o nominální hodnotě 1000 $ a to v rozmezí let 1996 až 2011 se subvariantami (odlišné signatury), které SCWPM neuvádí (př. Pick#35). Přehled vydaných bankovek uvádíme v tabulce níže.

Guyana – 1000 $ (1996-2011)

Pick#33;ND(1996) je bankovka se seriovým číslem vpravo nahoře (černé ascendentní) na A; frakciovaný # bankovky v rozmezí A/1 – A/2 + 6 digit. Druhé seriové číslo má stejnou skladbu a je lokalizováno vertikálně vlevo na A (barva červená). Bankovka je vybavena plochým hologramem v podobě mapy Guyany, bez zjevné kolorizace. Na R bankovky jsou periferní okvětní plátky v barvě fialové, lišící se sytostí od následující bankovky (Pick#35) stejného nominálu a barevným provedením od bankovek z období let 2000 – 2011.

Guyana – 1000 $ (1996-2011)

Guyana – 1000 $ (1996-2011)

Pick#35;ND(2000 & 2005) je bankovka vybavena signaturou 11 (Pick#35a nebo Pick#35(1);2000) a 12 (Pick#35b nebo Pick#35(2);2005). Seriové číslo je stejného vzhledu jako u předcházející bankovky, vyjma frakciovaného #, který je v lomítku dvoumístný. Okvětní plátky na R jsou podstatně světlejší a také hologram má jiný charakter (v literatuře označovaný jako golden holographic; zlatý hologram s vloženým tiskem; multikolorní).

Guyana – 1000 $ (1996-2011)

Guyana – 1000 $ (1996-2011)

Pick#38;ND(2005 & 2009) je signována vzorem 13 ; Pick38a;2005; také Pick#38(1) případně signem 14; Pick#38b;2009; také Pick#38(2). Obě seriová čísla jsou provedeny v černé barvě se stejnou skladbou jako v případě bankovky Pick#35. Okvětní plátky na R jsou zcela odlišného barevného provedení než obě předcházející bankovky. Hologram vpravo na A má charakter tzv. blueish holographic; namodralý hologram s vloženým tiskem (multikolorní).

Guyana – 1000 $ (1996-2011)

Poslední bankovku o nominální hodnotě 1000 G$ vydala BOG v roce 2011 (rovněž jako ND). Jedná se o Pick#39 (2011). Tato bankovka je vybavena signaturou 14 a je vybavena širokým pruhovým hologramem (nebo také holografická folie). Barevné provedení okvětních plátků je shodné jako u bankovky Pick#38. Seriové číslo je na A vpravo nahoře (# dvousložkový [v rozsahu AA - AT] + 6 digit ascendentních) a vlevo lokalizované vertikálně bez ascendence. Barva obou seriových čísel je černá. Podstatnou změnou od předchozích bankovek je lokace kovového ochranného proužku. Ten je u bankovek Pick#33 & 35 & 38 lokalizovaný v pravé polovině na A, kdežto u poslední bankovky je lokace v levé polovině na R.

Guyana – 1000 $ (1996-2011)

Obdobný, velice zdařilý hologram (C; opět ve variantě holografické folie) nalezneme u bankovky o nominální hodnotě 5000 G$ z roku 2014, Pick#40.

Guyana – 1000 $ (1996-2011)

Guyana – 1000 $ (1996-2011)

Pouze jako doplňující informaci k bankovce 5000 G$ uvádíme, že je vydána v rozsahu prefixu # AA – AE v doposud nezveřejněném (BOG) počtu emise. Bankovka je signována signem 14.Autor: Miloš Kudweis | 19. 9. 2014

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2020 Zdeněk Jindra
TOPlist