Haitské gourde - stručná historie, UV ochrana vybraných bankovek 1979-2010

Haitský gourde (francouzsky gourde haitienne, v haitské kreolštině goud ayisyen) je měnová jednotka karibského státu Haiti. ISO 4217 kód je HTG. Jeden gourde sestává ze 100 centimes (1/100; francouzky nebo také santimes v haitské kreolštině). Z pohledu vývoje měny se gourde rozděluje na tzv. 1. - 3. gourde, kdy jednotlivá stadia odpovídají určitému časovému období.

First gourde;1813-1870. První gourde byl zaveden v roce 1813 a nahradil livre v poměru 1 gourde, které se dále rozdělovalo na 8 livres a 5 sous (=sús). Zde je nutné podotknout, že první bankovka, která byla na území Haiti používaná je již z roku 1790 a odpovídala nominální hodnotě tzv. 4 escalins (=eskalů). Emitentem bankovky byla Républiqe Française - Administration des Isles sous le Vent.

Second gourde; 1870-1872. Etapa druhého gourde byla odstartována v roce 1870 (respektive 1871) měnovou reformou, která vycházela z poměru 10 : 1 starého (first gourde) a nového gourde. Poslední third gourde se počítá od roku 1872 (respektive 1873) a zasahuje až do současnosti. Je nutné upozornit, že dělení na 1. – 3. gourde neodpovídá zcela přesně emisím bankovek, jak uvádí tabulka níže.

Další významná pro monetární systém Haiti byla měnová reforma uskutečněná v roce 1872, tentokrát v poměru tři sta ku jedné. V roce 1881 byl gourde navázán na francouzský frank v poměru 5 franků, které se rovnali 1 gourde.

Později, v roce 1912, byl gourde přednostně spjatý a volně směnitelný s americkým dolarem v poměru 5 gourdes k jednomu americkému dolaru. V současné době je často gourde označován jako tzv. haitské dolar. Podobné je tomu v případě 5 centimů, které se zcela běžně označují jako tzv. haitský cent. Ceny jsou na Haiti nejčastěji uváděny v gourdes, ale mnohem častěji v haitských dolarech , které musí být vynásobené pětkrát pro převod na gourdes.

V roce 1875 byly emitovány bankovky prostřednictvím Banque Nationale d´Haiti v hodnotách 25 centimů, 1 a 5 piastres (což odpovídalo 1 a 5 gourdes). Po roce 1875 se na vydávání bankovek podílelo několik emitentů, když v roce 1916 byla ustanovena centrální haitská banka, Banque Nationale de la République d´Haiti, která působí na Haiti do současné doby jako jediný emitent haitských bankovek. Nejvyšším nominálem je bankovka 1000 gourdes, která byla vydána v letech 1999 – 2014 (Pick#278a - e). Emitované bankovky mají charakter výročních bankovek (250th Anniversary of the Founding of Port-au-Prince (1749-1999). Podobně jako zmíněná bankovka byla emitována sada výročních bankovek zbývajících nominálních hodnot 1999-2014 Issue v rozsahu Pick#272 – Pick#277. Bankovky bez ohledu na indexování nesou označení Bicentennial of Independence of Haiti (1804-2004). Poměrně složitý vývoj emitentů a katalogizace bankovek Haiti uvádí tabulka níže.

Haitské gourde - stručná historie, UV ochrana vybraných bankovek 1979-2010

1) Banque de la République d´Haiti;Report BRH 14,2015; 2) A Triple Numismatic Enigma od the Nineteenth-Century Caribbean:Haiti;Barbados;St.Kitts or Vieques.Braun F.C.,2014;188 pp.3) v tabulce neuvádíme chybějící bankovky, které nejsou součástí emisní činnosti žádného z uvedených emitentů; kupříkladu Pick#22 – 24;Pick#26 – 27; Pick#29 nebo Pick#31 – 32 u emitenta République d´Haïti z období let 1827-1916.Pochopitelně takto chybějících katalogizací je více; doporučujeme studium SCWPM;2015;21stEd; 455-464 4)nominální hodnota 4 escalins (quatre escalins);tato měnová jednotka nebyla navázána (spjata) se žádným monetárním systémem mimo Haiti; jednalo se o ojedinělou bankovku vydanou prostřednictvím Républiqe Française - Administration des Isles sous le Vent; bankovka je považována za nejstarší papírovou bankovku na území Haiti

Jak uvádíme výše, naše studie se věnuje výhradně stupni UV ochrany bankovek, vydaných v poměrně dlouhém časovém horizontu. První zajímavostí je bankovka Pick#230 & Pick#230A. U obou bankovek tištěných v USA (American Bank Note Company, New York) je vysoce kvalitní UV ochrana středu bankovky plochy A. Na UV obrazu jsou barevné výrazné plochy; fluoreskující žlutá barva, dále červená a modrá barva a navíc slovní spojení v žluté až oranžové barvě Président Duvalier. Od centrálně loženého portrétu presidenta Dr. François Duvalier vlevo i vpravo je ve fluorescenční oranžové symbol 1G. Sériové číslo je na rozdíl od následující bankovky UV negativní.

Haitské gourde - stručná historie, UV ochrana vybraných bankovek 1979-2010
Pick#230Aa;1 gpurde;1979; UV pozitivita v centrální části bankovky plochy A

Velice podobné schéma UV pozitivních součástí plochy A má i bankovka Pick#231a rovněž z roku 1979(17.8.). Pokud se máme věnovat určité identitě bankovky, je potřebné zmínit, že bankovka má jednosložkový prefix, na který navazuje 5 pozic digit ( # + 6 digit ). Rozsah # je A – E. I tato bankovka byla tištěna v USA(American Bank Note Company, New York). Bankovka je signována Martineau & Berret & Lafontant. R bankovky je zcela negativní, včetně absence UV pozitivních vláken. Bankovka nemá vodoznakové pole.

Haitské gourde - stručná historie, UV ochrana vybraných bankovek 1979-2010

Haitské gourde - stručná historie, UV ochrana vybraných bankovek 1979-2010

Následuje UV ochrana bankovky z roku 2003, Pick#267b (50 gourdes). U této bankovky je též varianta Pick#267a z roku 2000. Bankovka je signována Joseph & Pierre-Louis & Momplaisir. Sériová čísla jsou orientována vertikálně (vpravo na periferii A) a horizontálně (vlevo v horní části plochy A) a mají dvousložkový prefix. Vertikální číslo má červenou barvu a obě čísla mají ascendentní charakter. Skladba čísel je ## + 6 digit. Prefix je možné dohledat v šíři AA - DM. Na tomto místě je vhodné připomenout, že varianta Pick#267a má skladbu sériového čísla poněkud odlišnou; # + 6 digit. Jednosložkový # je u emitované bankovky v rozsahu A – H.

Haitské gourde - stručná historie, UV ochrana vybraných bankovek 1979-2010

Haitské gourde - stručná historie, UV ochrana vybraných bankovek 1979-2010

Haitské gourde - stručná historie, UV ochrana vybraných bankovek 1979-2010

Další bankovka, které jsme se věnovali, je Pick#269b (250 gourdes) z roku 2003. Bankovka má ještě dvě varianty; Pick#269a z roku 2000 a Pick#269c z roku 2005. Sériová čísla mají vertikální lokaci (červěně;vpravo na A) a horizontální černé vlevo nahoře na ploše A. Obě čísla mají ascendentní uspořádání. Bankovka z roku 2003 má signaturu Joseph & Pierre-Louis & Momplaisir, tedy shodnou jako předešlá bankovka.
Varianta Pick#269a, stejně tak jako varianta předcházející bankovky (Pick#267a) je signována Jean & Pierre & Cassion. Bankovka Pick#269b má rozsah prefixu #H – R + 6 digit, kdežto varianty Pick#296a & c mají # C – G + 6 digit. Znamená to, že všechny tři varianty bankovky Pick#269(a – c) mají na rozdíl od bankovky Pick#267(a – b) shodnou skladbu prefixu. Počet čísel je u obou dvou bankovek stejný (6).

Haitské gourde - stručná historie, UV ochrana vybraných bankovek 1979-2010

Haitské gourde - stručná historie, UV ochrana vybraných bankovek 1979-2010

Haitské gourde - stručná historie, UV ochrana vybraných bankovek 1979-2010

Poslední dvě bankovky studovaného souboru patří do emise 1999-2014 Issue. Emitentem je již zmíněná Banque de la République d´Haïti / Bank Repiblik Dayiti. Bankovky zmíněné emise, podobně jako dvě předcházející bankovky z roku 2001(Pick#271 & Pick#271A) jsou polymerové s prvky hybridních bankovek. Katalogizace bankovek emise je Pick#272a – f [10 gourdes], Pick#273[25 gourdes],Pick#274a - e[50 gourdes],Pick#275a - d[100 gourdes],Pick#276a - e[250 gourdes],Pick#277a - e[500 gourdes] a již zmíněná Pick#278a - e[1000 gourdes].

První bankovka, které jsme věnovali pozornost, je Pick#275c z roku 2010. Bankovka má charakter výroční bankovky, podobně jako zbývající varianty bankovky; Bicentennial of Independence of Haiti (1804-2004). Je zřejmé, že bankovka 1000 gourdes je tištěna také jako výroční, avšak při jiné přílěžitosti (250th Anniversary of the Founding of Port-au-Prince (1749-1999).

Haitské gourde - stručná historie, UV ochrana vybraných bankovek 1979-2010

Bankovky emise 1999-2014 Issue jsou vybaveny velice zdařilým holografickým pruhem. To se netýká nominální hodnoty 10 a 1000 gourdes. Tato poslední (Pick#278a – e) vydaná bankovka má hloubkový hologram, kde dominuje číselné vyjádření nominálu. Nejnižší nominální hodnota (Pick#272a – f) nemá ani holografický pruh či hologram. Pokud jde o UV výbavu, bankovky mají krásné UV pozitivní kresby, které jsou v podstatě totožné u všech bankovek emise.

Haitské gourde - stručná historie, UV ochrana vybraných bankovek 1979-2010

Haitské gourde - stručná historie, UV ochrana vybraných bankovek 1979-2010

Vedle holografického pruhu se na A bankovky nalézá poměrně masivní iridiscenční pruh, na kterém je text 1804 – 2004, což odpovídá výročí, při jehož příležitosti byla bankovka emitována (Bicentennial of Independence of Haiti (1804-2004). V holografickém pruhu je litografickou technikou vložená hodnota nominální hodnoty bankovky. Pokud se jedná o holografický pruh, ten krom mikrotextu a polychromatických obrazců obsahuje optické znaky pro nevidomé. V případě bankovky o nominální hodnotě 100 gourdes jsou v holografickém pruhu umístněny čtyři profilometricky pozitivní tečky.

Haitské gourde - stručná historie, UV ochrana vybraných bankovek 1979-2010

Poslední bankovkou z vybraného souboru je Pick#276d z roku 2010. Bankovka má, stejně jako předcházející bankovka, charakter výroční bankovky (viz výše) ve všech vybadaných variantách (Pick#276a – b – c + e). Bankovka je signována Castel & Lahens & Ignace. Struktura sériových čísel je shodná s bankovkami Pick#275. Prefix konkretní bankovky s indexem d je jednosložkový s rozsahem #B – F + 7 digit.

Haitské gourde - stručná historie, UV ochrana vybraných bankovek 1979-2010

Haitské gourde - stručná historie, UV ochrana vybraných bankovek 1979-2010

Haitské gourde - stručná historie, UV ochrana vybraných bankovek 1979-2010

Haitské gourde - stručná historie, UV ochrana vybraných bankovek 1979-2010

Haitské gourde - stručná historie, UV ochrana vybraných bankovek 1979-2010


ANOTACE

Haitský monetární systém sahá do hluboké minulosti, což u většiny států není obvyklé. Měnová jednotka neprošla ani četnější formou označení a již od roku 1826 se zažil termín gourde(singulár; gourdes – plurál). První bankovkou, která byla v oběhu na haitském území byla bankovka o nominální hodnotě 4 escalins, Pick#A1 z roku 1790. Přes řadu emitentů bankovek jsou nejvýznamnější dva finanční ústavy; Banque Nationale de le République d´Haïti (Pick#137 – Pick#218 & Pick#501 - 504; 1916-1973) a Banque de la République d´Haïti (Pick#230 – Pick#278; 1980 – 2014 [2015] ). Haitské bankovky poslední emise (včetně dříve emitovaných bankovek; Pick#271 & Pick#271A) mají charakter polymerních bankovek s prvky bankovek hybridních. Jsou vybaveny polychromatickým holografickým pruhem a poměrně masivním pruhem iridiscenčním. Na holografickém pruhu je uplatněn litografický tisk.

Autor: Miloš Kudweis | 13. 9. 2016

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2020 Zdeněk Jindra
TOPlist