Identit - anatomie bankovek - stručný úvod 2

[A] 9 – státní znak – není na bankovkách zcela pravidelným či výlučným atributem, i když statisticky vzato je přítomnost státního znaku na bankovkách převažující. Jako příklad bankovek, na kterých se státní znak nenachází, můžeme uvézt bankovky Číny nebo Myanmaru. Naopak bankovky, u kterých je státní znak součástí bankovního pole (A nebo R) je větší množství. Krom Keni (viz výše) uvádíme bankovky (ND emise,2014) Kuwaitu.

Identit - anatomie bankovek - stručný úvod 2

[A] 10 – sekundární znaky bankovky - mezi tyto prvky bankovek lze zařadit soutiskové značky a jinou sekundární výbavu bankovek, poskytující vyšší stupeň ochrany (viz níže; holografie, metalizace (např. polychromatické konfety; iridiscence; třpytivá metalizace) profilometrické prvky, polymerové nebo durasefové okno). 10a – soutisková značna (na fotografii výše 11; obrazec, který při pohledu v bílém světle na A a pohledu na R tvoří ucelený obraz, znak, který označujeme jako tzv. průsvitový obrazec)

Identit - anatomie bankovek - stručný úvod 2

10b – holografie bankovek je reprezentována přítomností kovových mikročástic na určité ploše bankovky, na kterou je přenášena z foliového podkladu. Jako holografii označujeme jednak hologram, prostorově omezenou plochu zpravidla na A bankovek a holografický pruh, lokalizovaný na periferii A plochy bankovek (vlevo nebo vpravo). Holografické pruhy lze rozdělovat na dvě základní kategorie; povrchový hologram (jednovrstevný) a hloubkový hologram (vícevrstevný). Zpravidla pouze u hloubkového hologramu hovoříme o hologramu portrétovém, textovém, nominálním a nenominálním (podobně jako v případě vodoznaků). Vývoj holografie je značný a proto se také holografické prvky již rozdělují na specifické varianty (prostý hologram, hloubkový hologram, obrazový holografický pruh apod.).

Identit - anatomie bankovek - stručný úvod 2

10c – metalizace bankovek značí nižší nebo vyšší přítomnost stop vybraných kovů na určité ploše bankovek. Do kategorie metalizace pochopitelně patří jak hologram, tak také holografický pruh. Pouze na množství stop prvků a množství vlastních kovů můžeme rozdělovat metalizované plochy na multichromatické, případně polychromatické. Mezi metalizaci řadíme také polychromatické konfety8, iridiscenci bankovek a třpytivou metalizaci.

Identit - anatomie bankovek - stručný úvod 2

iridiscenční pruh u bankovky Maďarska;Pick#195d;2008

8) Kudweis;M: Vybraná mikrometalizace (kovový prach a konfety ) na bankovkách;25092015 http://www.notafilie.estranky.cz/clanky/prispevky-publikace-a-clanky/vybrana-mikrometalizace--kovovy-prach-a-konfety---na-bankovkach.html

Identit - anatomie bankovek - stručný úvod 2

[A]12 – profilometricky pozitivní pole, obsahující státní znak, emitenta nebo odpovídající nominál bankovky.

Identit - anatomie bankovek - stručný úvod 2

Pokud se jedná o reverz ( R ) bankovek, zpravidla se některé identity shodují s averzem (u bankovky Keňa;Pick#45a se jedná o 1,10 a 11). Nově je možné popsat několik nebo mnoho dalších atributů, podílejících se na identitu bankovky.

[ R] 13 – základní motiv, v případě dokumentované bankovky se jedná o stádo slonů. Pochopitelně nosný (=základní) motiv může mimo vodoznakové pole vyplňovat veškerý prostor na R.

[ R] 14 - stínování kovového ochranného proužku lokalizovaného na A bankovky (červené šipky). Zpravidla výraznější je stínování ochranného proužku v UV světle.

Identit - anatomie bankovek - stručný úvod 2

Samostatnou kapitolou v identifikaci bankovek jsou polymerová nebo durasefová okna, která jsme již u konkrétních bankovek popisovali a závěry zveřejnili. Nově je také možné setkat se s okny, která mají periferní nebo vnořenou metalizaci9 a tvoří v podstatě pátou skupinu oken na bankovkách, která se obecně zařazují pod pojem okna polymerová.

Polymerová okna lze rozdělit podle vzhledu, obsahu a technologie výroby na obecná polymerová okna•, polymerová okna numerická••, polymerová okna portrétová[a] a znaková••• [b], durasefová polymerová okna•••• a okna s periferní či vnořenou metalizací•••••(viz odkaz níže).

Identit - anatomie bankovek - stručný úvod 2

•• bankovka je ve dvou variantách;Pick#205[1] má nominální hodnotu zobrazenou v oblasti polymerového okna lokalizovanou pouze na obvodu;Pick#205[2] má nominál kromě periferie okna lokalizován také v jeho středu

9) Kudweis,M.: Polymerová metalizovaná okna (vnořená metalizace)2015 (http://www.notafilie.estranky.cz/)

Technologie výroby bankovek a jejich ochranných prvků se neustále zlepšuje. V současné době není výjimkou , že bankovka má polymerová okna dvě v různé kombinaci typů, jak je uvádíme výše. Za zmínku stojí bankovky Vanuatu (Pick#13 – Pick#16) nebo Mexika (Pick#122 & 123). Bankovky s dvěma okny má také Nikaragua ( Pick#201 – Pick#212).

Identit - anatomie bankovek - stručný úvod 2


Autor: Miloš Kudweis | 19. 2. 2016

Komentáře

výborné

Přidat komentář  | Zobrazit komentáře


© 2020 Zdeněk Jindra
TOPlist