Kolumbie 2000 pesos - 1996 až 2011


Bankovka o nominální hodnotě 2000 pesos změnila výrazně svůj vzhled v roce 1996, když se portret Simóna Bolívara na A (averzu) změnil na podobiznu generála Francisca de Paula Santandera.Tak jako je tomu v některých dalších latinsko amerických státech, také v případě Kolumbie je zařazování bankovek do SCWPM poněkud zmatečné a někdy zcela neúplné.

Nejprve se budeme stručně věnovat základním charakteristickým rysům jednotlivých emisí zmíněné bankovky. Celkem byla tato bankovka vydána ve třech emisích a to v letech 1996-2000 (Pick#445; Printer IBB - Santa Fé de Bogotá Issue), 2001 - 2011 (Pick#451; Printer IBB - Banco de la República Issue) a 2005 - 2011 (Pick#457; Reduced Size Issue). U třetí emise došlo k redukci velikosti bankovky z původních rozměrů 140 x 70 na 130 x 65 mm. Jednotlivé emise jsou charakterizovány dále odpovídající signaturou, znakem na R (reverzu) spolu se sériovým číslem a subindexem bankovky.

Kolumbie 2000 pesos - 1996 až 2011

Kolumbie 2000 pesos - 1996 až 2011

A bez triaglu vlevo nahoře na A
B s trianglem (viz sig Y3-4)
C u některých bankovek počínaje již Pick#457j až po Pick#457r (edice 23.8.2011) a také u některých bankovek řady Pick#451 je poněkud chaotické řazení v jednotlivých edicích SCWPM.

Tento příspěvek níže doplňujeme o kategorizaci, která odpovídá skutečnosti a současně poukážeme na srovnání kategorizace bankovek Pick#445, 451 a 457 ve SCWPM 17(2011), 18(2012) a 19thEd(2013).

pozn.: cf barvu bankovky (A) ve výseku Y1 - Y4

Kolumbie 2000 pesos - 1996 až 2011

SCWPM;17.thEd;2011;strana 254 - kompletní edice bankovek

SCWPM;18.thEd;2012;strana 257 - dtto

SCWPM;19.thEd;2013;strana 255 - chybí uvedení bankovky Pick#445f

Kolumbie 2000 pesos - 1996 až 2011

SCWPM;17.thEd;2011;strana 255 - chybí uvedení bankovky ze dne 28.2.2004; bylo by vhodné buď tuto bankovku značit jako Pick#451h(2), když bankovka ze dne 18.2.2004 by nesla označení Pick#451h(1)

SCWPM;18.thEd;2012;strana 258 - dtto

SCWPM;19.thEd;2013;strana 256 - dtto

Kolumbie 2000 pesos - 1996 až 2011

SCWPM;17.thEd;2011;strana 256

SCWPM;18.thEd;2012;strana 259

SCWPM;19.thEd;2013;strana 258

Ani jeden z uvedených výtisků SCWPM neuvádí kompletní přehled vydaných edicí bankovky o nominální hodnotě 2000 pesos od počátku roku 2005. Domníváme se navíc, že bankovka Pick#451j ze dne 4.3.2005 by měla být vhodněji zařazena do sestavy Pick#457. Bez ohledu na tuto poznámku uvádíme v následující tabulce kompletní edice Pick#457, jak ji neuvádí ani jeden z uvedených SCWPM.

Kolumbie 2000 pesos - 1996 až 2011

Kolumbie 2000 pesos - 1996 až 2011

pozn.: podle ověřených a dostupných pramenů byla BDLR vydána po datu 22. a 23.8.2011 dne 24.8.2011 bankovka o nominální hodnotě 5.000 pesos (Pick#452n; viz obrázek níže)

D tato bankovka byla podle údajů Banco de la República (BDLR) vydána pouze v počtu 21.750 kusů

Kolumbie 2000 pesos - 1996 až 2011

Autoři: Kudweis Miloš, Vališ Stanislav, Vít Vladimír, Michal Skalský

Autor: Redakce | 2. 9. 2013

Komentáře

posun

Počet podpisů

vyjádření

Přidat komentář  | Zobrazit komentáře


© 2020 Zdeněk Jindra
TOPlist