Malawi 2000

Datum vydání: 25. 3. 2022


Malawi 2000 kwacha; Pick#69a - d [2016 - 2020]

Malawi se po Zambii (v roce 2014) Guinei, Gambii (v roce 2015) a Liberii (na sklonku roku 2016) zařadila mezi africké státy, které reagují na zvyšování inflaceA v rámci Africké unie. Účinky inflace na ekonomiku se mohou odlišovat. Mezi negativní dopady inflace patří snížení reálné hodnoty peněz a dalších aktiv, nejistota ohledně budoucího vývoje cen, jež odrazuje investice a úspory. Důsledkem je změna monetárního systému a to buď měnovou reformou, kdy dochází v určitém poměru (například 1 : 500) k označení stávajících bankovek (kolky nebo přetisky) anebo centrální banky přistoupí k tisku nových bankovek, jejichž hodnota se odlišuje od doposud obíhajících bankovek a je zpravidla výrazně nižší. Klasickým příkladem byla zambijská měnová reforma v roce 2014. Do roku 2013 byla na území Zambie nejvyšším nominálem bankovka o hodnotě 50.000 kwacha (nejnižší byla nominální hodnota 500 kwacha). Od roku 2014, kdy byla emitována zcela nová série bankovek je nejvyšší nominální hodnotou bankovka 100 kwacha a nejnižší 2 kwacha. Druhým efektem inflace je zvyšování nominálních hodnot nad úroveň do té doby obíhajících bankovek. V tomto případě je klasickým příkladem Guinea, kde došlo k dotiskům bankovek nominální hodnoty 20.000 franků. Stejným směrem se vydala Libérie, ve  které centrální banka přistoupila na emisi zcela nových bankovek včetně bankovky o nominální hodnotě 500 $. Obě varianty jsme mohli zaznamenat v případě Zimbabwe.
V závěru roku Reserve Bank of Malawi přistoupila k dotisku bankovky o nominální hodnotě 2000 kwacha. Tato bankovka doplnila emise bankovek z let 2012 – 2016 a stala se v historii malawského monetárního systému nejvyšší emitovanou nominální hodnotou. Malawijská kwacha zašla na území Malawi platit v roce 1971. Do té doby na území Malawi platil také jihoafrický rand, rhodéský dolar, britská libra a malawijská libra (1964 – 1970), dělící se na 20 šilinků a 12 pencí.
V současné době je zákonným platidlem Malawi kwacha, která v roce 1971 nahradila stejnojmennou libru. Podle ISO 4217 má mezinárodní kód MKW. Jedna kwacha se dělí na 100 (1/100) tambala.
A inflace je definována jako nárůst všeobecné cenové hladiny zboží a služeb; opakem je deflace, je charakterizována jako absolutním meziročním poklesem cenové hladiny zboží i služeb

Nová bankovka o nominální hodnotě 2000 kwacha zcela naplňuje standardy nejvyšší ochrany proti padělání. Obsahuje v bankovní ploše tzv. sekundární polygram, který se odlišuje od primárního polygramu minimálně barevností. O primárním polygramu jsme již referovali dříve (Austrálie; stručná historie bankovek 5$ & Pick#62a [2016] nebo Vietnam 100 d?ng;Pick#125a [2016] Commemorative). Primární polygram může být dokumentován v rozsahu dvou barev, ovšem na rozdíl od sekundárního polygramu se barvy polygramu zobrazují odděleně. U sekundárního polygramu jsou dvě barvy v jeho poli zobrazeny současně. Nedílnou součástí bankovky je velice zdařilý hologram, který v nepatrně rozdílné verzi byl použitý u Pick#61[a-b] a Pick#66[a-b]. Sekundární polygram na bankovce má dvě složky. Jednak je to tvar ryby v dolní části polygramu (A) a druhou komponentu tvoří rozvíjející se paprsky vzhledem částečně kopírující siluetu ryby (B). Společným prvkem je dobře patrná ocasní ploutev.


Dvě varianty mince o nominální hodnotě 50 tambala


KM#19; 1994; A, R (měď – nikl – zinek)


KM#30; 1996; A, R (ocel plátovaná bronzem) hexagonální mince – 7 hranná

Bankovka je papírová s větším podílem bavlněných vláken s příměsí vláken rýžových. Ty dodávají vzhledu bankovky téměř hybridní charakter.


Pick#69a; 2000 kwacha; 2016; A (včetně reliéfu s plasticitou-RP) R

Sériová čísla bankovky mají poněkud odlišné uspořádání na rozdíl od dříve emitovaných bankovek v emisích (2012 – 2016 Issue & 2014 – 2016 Issue). Do druhé uvedené emise je zařazena i popisovaná bankovka. Pravé horizontální číslo černé barvy je na aversu nahoře a má ascendentní charakter. Druhé sériové číslo je vlevo a je vertikálního uspořádání červené barvy. Vertikální číslo je bez ascendence. Intermitentní ochranný proužek na reversu bankovky má vzhled plastického charakteru. Při prosvícení bankovky se intermitentní vzhled proužku mění na kompaktní, obsahující mikrotext.


nominální vodoznak (reverend John Chilembwe)


holografický pruh vlevo na aversu bankovky při různém úhlu snímání (90° - 75° - 90°)

pozn.: velmi jemné struktury pruhu v horní (vlevo) a dolní části pruhu (druhý a třetí snímek) holografický pruh obsahuje také nominální hodnotu bankovky


(A, B) sekundární polygram zbarven pouze zeleně nebo modře; vlevo na obou snímcích mapa Malawi


z leva doprava různé varianty kombinovaného zbarvení polygramu

Ochranný intermitentní proužek má výrazný charakter plasticity. Jednotlivé články jsou zbarveny obdobně jako polygram; totiž modře a zeleně. Při pouhém snímání článků není obsažený mikrotext příliš patrný. Ten je viditelný až při prosvícení bankovky.


horní snímek bez prosvícení; spodní snímek s prosvícením a změna intermitentního charakteru proužku v proužek kompaktní


1 – nominální hodnota bankovky; 2 - Reserve Bank of Malawi

Pokud jde o UV ochranu bankovky, dá se označit za standardní, ovšem s porovnáním s dříve emitovanými bankovkami po roce 2012 je její úroveň vyšší, především v souvislosti s kolonizací UV pozitivních ploch na reversu bankovky.


levá a pravá část aversu bankovky; vlevo UV pozitivní sériové vertikální číslo; početná UV pozitivní vlákna různého zbarvení; vpravo rozsáhlé pole s lokací mapy Malawi; UV pozitivní pole je doplněno číselnou nominální hodnotou


levá část reversu s UV pozitivní mapou Malawi a postavami, které jsou dobře viditelné na reversu bankovky při neprosvícení nebo v UV světle; v levé i pravé části bankovky početná UV pozitivní vlákna podobného zbarvení jako na aversu bankovky
Na aversu bankovky 2000 kwacha jsou dobře viditelné optické značky pro nevidové vlevo dole. Tyto značky jsou pochopitelně profilometricky pozitivní. Podobnou vlastnost má i číselná nominální hodnota vpravo dole na aversu, která má současně částečné vlastnosti třpytivé metalizace.


optická značka v bílém (uprostřed) světle a její pozitivní profilometrie (vpravo) zcela vlevo detailní snímek značky (všechny tři snímky zaznamenané v totožné lokaci)


profilometricky pozitivní číselná nominální hodnota vpravo dole na aversu bankovky

ANOTACE

Centrální banka Malawi (Reserve Bank of Malawi) přistoupila na sklonku roku 2016, 19. prosince, k uvolnění emise bankovky o nominální hodnotě 2000 kwacha. Bankovka byla tištěna již 1. 6. 2016. Bankovka má na aversu známý motiv již z dříve emitované bankovky o nominální hodnotě 500 kwacha. Na reversu je to propagace vzdělání. Zobrazuje univerzitu Malawi University of Science and Technology v okrese Thyolo. Emise bankovky 2000 kwacha je reakcí na vzestup inflace a kopíruje postup i ostatních států Afriky (Zambie, Liberie, Guinea nebo Seychely). Bankovka obsahuje v bankovní hmotě sekundární polygram, který je RBM charakterizován jako kompozice, která má barevně proměnlivé vlastnosti a výrazné dynamické světelné efekty. Bankovka má rozměry 135 x 66mm. Pro srovnání bankovka 1000 kwacha (2012-2016) má rozměry 133 x 66mm. Bankovek bylo celkem vytištěno 17 138 019 kusů v rozmezí #AA – BA. Významným ochranným prvkem je také intermitentní ochranný proužek, mající charakter proužku plastického. Intermitentní vzhled proužku se při prosvícení mění v kompaktní. UV ochrana bankovky je standardní a obsahuje i kolorizované plochy (na reversu). Bankovka je vybavena značkou pro nevidomé (mark for the blind) v podobě dvou kruhů vlevo dole na aversu. Druhým znakem pro nevidomé je nominální číselná hodnota bankovky vpravo dole rovněž na aversu. Oba dva znaky jsou logicky profilometricky pozitivní. Podle reportů RBM (New Currency Series;12.2016) je plánovaná i bankovka o nominální hodnotě 5000 kwacha, která by se v oběhu měla objevit počátkem roku 2018. Tato bankovka by již měla být hybridního charakteru.Autor: Miloš Kudweis

Vytištěno ze serveru http://www.infofila.cz