Namibie – katalogizace bankovek; 100 N$

Pokud pomineme nedatované bankovky Namibie, vydané pod hlavičkou Namibia Reserve Bank / Namibia Reserwebank a označené jako emise ND Kalahar Unadopted Design [viz Collectors Banknotes 2008 (eBook)], zjistíme, že do současné doby jsou reprodukovány určité nepřesnosti v emisích bankovek po roce 1993. Jako příklad poukážeme současný stav u bankovky o nominální hodnotě 100 namibijských dolarů (vyjma Pick#14a;2012). Tato měnová jednotka je zákonným platidlem na území Namibie. Označení dle ISO 4217 je NAD. Také se setkáváme s označením $ nebo N$. Posledně uvedená zkratka se vyskytuje také na namibijských bankovkách (A i R). Jeden N$ se skládá ze 100 centů. První bankovka o nominální hodnotě 100 N$ byla vydána již prostřednictvím Bank of Namibia v roce 1993. Bankovka je ND. Podle SCWPM je katalogizována jako Pick#3a s tím, že existuje také Pick#3s; specimen s #S, 7 digit a diagonálním označením specimen. # u Pick#3a je T a rovněž 7 digit.

Namibie – katalogizace bankovek; 100 N$

Namibie – katalogizace bankovek; 100 N$

Namibie – katalogizace bankovek; 100 N$

Namibie – katalogizace bankovek; 100 N$

Zásadní problém dle SCWPM je patrný u podle SCWPM katalogizace Pick#9 & Pick#9A. Pokud pomineme údaje ze SCWPM (19thEd. 2013 – 2014), literatura včetně údajů Bank of Namibia (16thAnnual Symposium;September 2014; Annual Symposium: Financing of Infrastructure for Sustainable Development in Namibia; Salem, F.: First Issue of Namibia Dollars. IBNS J.,Vol.34,No.1,42 pp ) bankovky o nominální hodnotě 100 N$ zařazuje pod označení BON B7, které zahrnuje ve SCWPM uváděné Pick#9(a,c,s)A a Pick#9AB. V následujícím textu se pokusíme správnou katalogizaci bankovek (mimo Pick#14 [BON B12] z roku 2012) specifikovat s tím, že budeme vycházet s označení Pick#9.

Namibie – katalogizace bankovek; 100 N$

V tabulce uvedená katalogizace odpovídá skutečnému stavu, co se vydaných bankovek o nominální hodnotě 100 N$ týká. Vystihuje všech pět variant stodolarové bankovky vydané v období let 1999 – 2009 a je zřejmé, že je nadbytečné označení Pick#9A, které je ve výše uvedeném přehledu pod označením Pick#9b.

Namibie – katalogizace bankovek; 100 N$

Namibie – katalogizace bankovek; 100 N$

Namibie – katalogizace bankovek; 100 N$

Pokud budeme vycházet u bankovek 100 N$ vydané v letech 1999 – 2009 z jednotného označení Pick#9, zjistíme, že všechny tyto bankovky mají shodný nenominální vodoznak, v podstatě shodný s vodoznakem uvedeným u Pick#3a. Podobná shoda je také v UV ochraně bankovek, která je výraznější než u bankovky z roku 1993, především na A.

Namibie – katalogizace bankovek; 100 N$

Namibie – katalogizace bankovek; 100 N$

Bankovky Pick#9 jsou opatřeny na rozdíl od Pick#3 tzv. kruhovou třpytivou metalografickou, která nemá charakter hologramu ani kinegramu. Je však profilometricky pozitivní podobně jako optické značky na A vlevo bankovek (slepotisk) nebo sériové číslo (pouze v lokaci signatury), signatura a signum. Profilometricky pozitivní je u Pick#9 také portrét Hendrika Witbooie.

Namibie – katalogizace bankovek; 100 N$

Namibie – katalogizace bankovek; 100 N$

Namibie – katalogizace bankovek; 100 N$


Autor: Miloš Kudweis | 16. 1. 2015

Komentáře

Ludvík Ráža

Hlavnička Luboš

Přidat komentář  | Zobrazit komentáře


© 2020 Zdeněk Jindra
TOPlist