Po stopách záhadných číslovaných tolarů 1737 císaře Karla VI mincovny Hall

Datum vydání: 7. 5. 2024


V nedávné době jsme se na numismatickém webovém portálu zabývali v celku zajímavým tématem, původ a důvod číslovaných tolarů císaře KarlaVI 1737 mincovny Hall.

Téma mne zaujalo natolik, že jsem se rozhodl sepsat dosavadní poznatky..


Mincovna Hall je považována za kolébku tolaru. V roce 1477 byla tyrolská státní mincovna přemístěna z Merana do Hallu. Zde vznikly převratné vynálezy, jako Haller a Guldiner, který byl kopírován po celé Evropě a později se proslavil jako „taler“zejména díky jáchymovské mincovně(Joachimstaler). To dodnes žije v takzvaném dolaru.

Mincovna Hall byla také prvním místem na světě, kde bylo v roce 1571 dosaženo průmyslové formy ražby mincí. K tomu potřebný válečkový embosovací stroj byl jejím revolučním vynálezem. Technika ražení mincí držela krok s rozvojem vědeckého a technologického pokroku a v polovině 17. století byl vynalezen nový stroj. Byl v podstatě založen na stejném principu válcovacího stroje, ale měl vyměnitelné matrice. Obrazy na mincích byly vyříznuty z kulatých, obloukových a zakřivených plátů. Tyto raznice měly upínací čep, který byl upevněn v takzvaných «kapsách» dvou rotujících hřídelí razicího stroje. Díky dobře fungujícímu systému pák a převodů se razidla zřetelně převalovala jedno přes druhé a tiskla obraz na procházející cán. Výhodou tohoto stroje je možnost výměny zlomeného, či požkozeného razidla a její údržba bez nutnosti výměny celé hřídele.Velikost těchto strojů se lišila podle množství úložných razinic v hřídeli.Jednoduchší stoje byly poháněný ručně pomocí páky,složitější mechanicky nejčastěji hydraulický pohon. Dle dochovaných nálezu při výkopových pracích na hradě Hasegg byly odkryty nálezy, které naznačují, že v konkrétním místě bylo několik takových vodních kol. Tyto odhalené základy vykazovaly hydraulický pohonný systém, který byl stále dobře zachován. Funkce vodních kol hrála při válcové ražbě mincí důležitou roli, protože spouštěla ražební stroje.

S těchto válcových taškových, či také kapsových stroju pochází i tyto číslované tolary 1737 Karla VI. Existuje spousta teorií, kolem jejích vzniků. Dle dosavadních dostupných informací, které se podařilo dohledat, zejména z dobové literatury k dějinám rakouského mincovnictví v první třetině XVIII. století od Johana Newalda kde se na str. 50 uvádí k číslování tolarů Hall ročníku 1737 , že na válcovacím kapsovém stroji bylo na 2 hřídelích proti sobě umístěno 5 razidel, které byly v roce 1737 zřejmě chybně označeny na lícní straně pod poprsím portrétem Karla VI. na místo tehdy běžně označovaného místa těsně mimo mincovní obraz. Takto chybně označená byla každá z pěti raznic. Celkový počet těchto chybně vyražených mincí s čísly 1 až 5 by tak měl být stejný, jaký byl jejich náklad se nám nepodařilo dohledat. Je znám výskyt tolarů stejného chybného označení pod portrétem císaře ne však čísly, ale tečky. Tyto mince jsou výskytem mnohem vzácnější.

Naskýtá se tak otázka, proč se raznice takto značili, došli jsme k závěru, že velmi pravděpodobně v té době v mincovně Hall označení sloužilo k zjednodušení kontroly stavu kvality raznic v procesu výroby a to právě očíslováním, či označením(tečky) raznic těsně mimo mincovní obraz tak, aby po ražbě proběhla snadná kontrola jednotlivých odrážku přímo na cánech, kde mimo otisk mincovního obrazu byl také otisk patřičného čísla raznice a tímto způsobem šlo snadno určit ,které razidlo vyrazilo konkrétní odražek. Po kontrole se pak s cánu vysekávaly jednotlivé mince, čísla či tečky zůstaly na zbytcích cánu.

Tyto kontroly umožňovaly snadno vystopovat, která z raznic potřebuje nějakou úpravu například své polohy, ryteckou úpravu, nebo celkovou výměnu. V neposlední řadě se tímto způsobem označení, daly snadno mezi sebou navzájem raznice spárovat rub, líc...

Zdroje:
Museum Münze Hall in der Burg Hasegg in Tirol.. Berichte und Mitteilungen des Altertums-Vereines zu Wien 1881, Svazek 20...

Zdroj originálu: Bavorská státní knihovna (4 Austr. 16 m-18/20) Fotografie mincí k zveřejnění poskytl Michal Zikmund (numismatika Turnov)

Poděkování kolegům s diskusního portálu sberatel.com a autoru fotografií Michal Zikmund

Autor: Milan Heczko

Vytištěno ze serveru http://www.infofila.cz