Poznámky ke kategorizaci nepálských bankovek [3]


Pick#49 & 50 & 51 & 57 (WS-Gy#9 - 12) [stručné poznámky;Nepál]

U bankovky Pick#49a / Pick#49b jsou patrné rozdíly v označení slovního nominálu na R (Rupees one hundred; RUPAIYAN EK SAYA).


Poznámky ke kategorizaci nepálských bankovek [3]

Poznámky ke kategorizaci nepálských bankovek [3]

Poznámky ke kategorizaci nepálských bankovek [3]

Obdobná situace je u bankovky o nominální hodnotě 500 rupií;Pick#50X1/X2. SCWPM uvádí jedinou variantu, kdežto správné je hovořit o variantách dvou, tedy vhodněji o WS-Gy#11a & 11b. Rozdíl je shodný jako u předcházející bankovky, tedy v písemném vyjádření slovního nominálu bankovky.


Poznámky ke kategorizaci nepálských bankovek [3]

Poznámky ke kategorizaci nepálských bankovek [3]

Poznámky ke kategorizaci nepálských bankovek [3]

Podobně je tomu rovněž u poslední bankovky z emise King Gyanendra Colored Portrait (ND 2002-2006) Pick#51Y1/Y2 (WS-Gy#12). SCWPM uvádí jednu variantu, kdežto systém WS uvádí varianty dvě; WS-Gy#12a & WS-Gy#12b.Signatura je u bankovky shodná s bankovkami uvedenými výše (sig#15). Rozdíl spočívá v uspořádání textu na R.


Poznámky ke kategorizaci nepálských bankovek [3]
pozn.:obraz tančící postavy

Poznámky ke kategorizaci nepálských bankovek [3]

Poznámky ke kategorizaci nepálských bankovek [3]

Je nutné ještě doplnit, že bankovky Nepálu nejsou rozdílné a v mnoha případech ve SCWPM vůbec zahrnuté pouze z důvodů uvedených výše. Za podstatný nedostatek je možné považovat takovou situaci u bankovek o nominální hodnotě 500 (Pick#43) a 1000 (Pick#44) rupií. SCWPM uvádí u každé této bankovku pouze jednu variantu. Je tomu však jinak. Každá tato bankovka se vyskytuje a byla vydána ve variatách dvou, lišících se signaturou. Diferenci uvádí tabulka níže, bez R, které je shodné s Pick#50 & 51.

Poznámky ke kategorizaci nepálských bankovek [3]


Autor: Miloš Kudweis | 4. 2. 2013

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2020 Zdeněk Jindra
TOPlist