Pozvánka na numismatickou konferenci ve Hlohovci

Pozvánka na numismatickou konferenci ve Hlohovci

Vlastivedné múzeum v Hlohovci a Mesto Hlohovec organizujú v rámci osláv 900. výročia 1. písomnej zmienky o Hlohovci a pri príležitosti novej stálej expozície archeológie vo Vlastivednom múzeu v Hlohovci numizmatickú konferenciu na tému: Nálezy mincí ako prameň historického poznania

Konferencia sa uskutoční v refektári Vlastivedného múzea v Hlohovci v dňoch 23. a 24. mája 2013

Usporiadajúce organizácie Vás na konferenciu čo najsrdečnejšie pozývajú. Konferencia sa bude zaoberať nálezmi mincí od najstarších čias po súčasnosť, ich interpretácii s ohľadom na problematiku historického bádania. Takisto je zameraná na prezentáciu najnovších výskumov v numizmatike a problematike detektoringu na Slovensku a v okolitých krajinách.

Pozvánka na numismatickou konferenci ve Hlohovci

Konferencia sa uskutoční v refektári Vlastivedného múzea v Hlohovci, kde bude zabezpečené aj občerstvenie a návšteva novej expozície archeológie. Účastnícky poplatok vo výške 20,-€, ktorý zahŕňa organizačné náklady, náklady na občerstvenie v rámci konferencie a degustáciu vín v renomovanej hlohovskej vinotéke sa uhrádza na mieste pri prezentácii.

Záujemcovia o účasť sa môžu prihlásiť na nižšie uvedených kontaktoch a prihlásiť svoje referáty.

Dĺžka referátu bude maximálne 25 minút. Svoje prihlášky prosím pošlite čo najskôr, najneskôr do 31. marca 2013. V rámci prednášok bude zabezpečený dataprojektor, odporúčame pripraviť si el. prezentácie, ktoré zatraktívnia jednotlivé prednášky.

Referáty z prednášok budú publikované v samostatnom zborníku ktorého vydavateľom bude Vlastivedné múzeum v Hlohovci.

Prosíme o čo najskoršiu odpoveď, aby sme vedeli referáty zaradiť do programu.

Pozvánka na numismatickou konferenci ve Hlohovci

V meste Hlohovec je možné sa ubytovať vo viacerých zariadeniach, kompletné informácie dostanú prihlásení účastníci po uzavretí prihlášok po 31. marci.

Pozvánka na numismatickou konferenci ve Hlohovci

Kontakt:
PhDr. Aleš Švec
Závalie 8
920 01 Hlohovec
Slovenská republika
Tel.: 00421 905 433 358
e-mail: archypov@gmail.com

Autor: Ing. Michal Skalský | 17. 2. 2013

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2020 Zdeněk Jindra
TOPlist