Tonga - emise 2015(Pick#44a – Pick#49a; #A+6 digit)

Tonga (Království Tonga) je ostrovní stát v Oceánii. Království se rozkládá na souostroví Tonga v jižním Pacifiku. Z hlediska notafilie patří k atraktivním územím v celku, který nese označení v notafilické literatuře Australie a Oceanie. Tonga byl v minulosti britskou kolonií a na jejím území se používal britský monetární systém; 1 libra = 20 šilinků = 240 pencí. Od roku 1921 začala vydávat Government of Tonga – Treasury vlastní bankovky tongské libry (Pick#1 – Pick#12), včetně šilinkových bankovek (4šilinky [Pick#1a – c & Pick#5a - c] a 10 šilinků[Pick#2 včetně 2s & Pick#6a - e] ).

Tonga - emise 2015(Pick#44a – Pick#49a; #A+6 digit)
Pick#12c;1959;5 liber;A,R

Tonga zavedla v roce 1967 svou vlastní měnu; označovanou jako pa´anga (singulár i plurál je shodný), která nahradila tonžskou libru v poměru 2 pa´anga/ 1 libra. Pa´anga byla až do roku 1991 pevně navázána na australský dolar v paritním poměru. Od roku 1991 je navázána na tzv. měnový koš, ve kterém jsou zastoupeny australský, novozélandský, americký dolar a japonský jen.

Pa´anga má značení dle ISO 4217 TOP, ale na bankovkách se setkáváme se zkratkou T$ (do roku 1989;př. Pick#20a;1975) nebo (od roku 1992) $ (Pick#26a;ND 1992 – 1995). Dílčí jednotkou pa´anga je seniti, což je 1/100 pa´anga.

Tonga - emise 2015(Pick#44a – Pick#49a; #A+6 digit)
50 seniti;1967;KM#15

Jistě každý sběratel, který se bankovkami Australie a Oceanie zabývá ví, že bankovky z roku 1995[ND (1995) King Taufa´ahau Issue] a z let 2008 a 2009 ( ND (2008 & 2009) King Siaosi (George) Tupou V Issue) jsou v letošním roce nahrazeny zcela novou emisí bankovek, které jsou vybaveny řadou moderních ochranných prvků, včetně durasefových oken u nejvyšších nominálů (50 a 100 pa´anga). Toto durasefové okno bylo použito rovněž u bankovky 100 pa´anga, vydané v roce 2009(Pick#43). Rozdíl mezi emisí bankovek z roku 1995 a z let 2008 – 2009 a novou emisí bankovek z roku 2015 spočívá, krom jiného v použití odlišného nosného portrétu na A (viz níže). Dalším významným rozdílem u bankovek z roku 2015 je použitá signatura (sig 33). Signum je u nových bankovek v lokaci signatur odlišné od předešlé emise (dvě signatury a dvě signa ; Pick#37(a-b) – Pick#43; Paeemia ´O Tonga vlevo a Minisita Pa´anga vpravo;celkem dvě signatury). Nové bankovky z roku 2015 mají tři signatury a tudíž tři signa (Paeemia ´O Tonga,vlevo; Minisita Pa´anga, střed a Kovana, vpravo).

Abychom se vyhnuli konfrontaci u všech vydaných nových nominálů, budeme se věnovat srovnání u vybraných dvou bankovek, 2 & 5 pa´anga. Podstatnou informací je také to, že u bankovek z roku 2015 postrádáme nominální hodnotu bankovky 1 pa´anga. Ta byla naposledy emitována v roce 2009 (Pick#37(a-b) nebo také Pick#37(1 – 2).
Historie bankovek Tonga je pevně spojena s obdobím vlády příslušného monarchy královského rodu Tupou.

Tonga - emise 2015(Pick#44a – Pick#49a; #A+6 digit)

Tonga - emise 2015(Pick#44a – Pick#49a; #A+6 digit)

Následnictví tonžského trůnu se řídí zajímavým principem tzv. kognatické primogenitury 1) ; muži mají přednost před ženami, avšak pouze na stejné úrovni tj. bratr před sestrou; trůn dění nejstarší syn krále, nebo vnuk, poté mladší synové či vnuci a poté starší dcera, její potomci a poté mladší dcery a jejich potomci, přitom přednost má vždy starší linie před mladší. V našem příspěvku, jak jsme již uvedli výše, nebudeme představovat celou škálu nově vydaných bankovek v letošním roce, ale pokusíme se ukázat na rozdíly mezi zvoleným nominálem bankovek. Bankovka o nominální hodnotě 2 pa´anga byla poprvé vydána v roce 1967 jako Pick#15a – 15e. Bankovka se odlišovala signaturou a také počtem signatur. V roce 1967 – 1971 byla bankovka signována třikrát, kdežto zbývající bankovky z roku 1973 měla signatury dvě. Další bankovka téhož nominálu byla emitována v letech 1974 – 1989 jako Pick#20a – 20c, přičemž všechny tři indexy jsou členěny dále. Např. Pick#20c je indexována 1 – 10.

1) C. Lévi-Srauss, Les structures élémentaires de la parenté. 2014;324 pp. Paris,France
kognatice;kognát – pokrevní příbuzenství;primogenitura – dědictví zajištující přednostní právo prvorozeného v dědické posloupnosti

Do roku 2008 byla bankovka 2 pa´anga vydána ještě čtyřikrát (Pick#23 & 26 &30 &32) Poslední dvě vydání bankovky 2 pa´anga je z roku 2009(ND) a 2015(ND). Emitentem bankovek je Pangike Pule Fakafonua ´o Tonga / National Reserve Bank of Tonga (=NRBT).
Bankovky jsou motivačně odlišné především na R a odlišují se počtem použitých signatur.

Tonga - emise 2015(Pick#44a – Pick#49a; #A+6 digit)

Tonga - emise 2015(Pick#44a – Pick#49a; #A+6 digit)

Tonga - emise 2015(Pick#44a – Pick#49a; #A+6 digit)

Tonga - emise 2015(Pick#44a – Pick#49a; #A+6 digit)

Další bankovkou, které jsme věnovali pozornost je bankovka o nominální hodnotě 5 pa´anga. Ta byla historicky vydána obdobně jako předcházející bankovka do roku 2009 celkem čtyřikrát (Pick#16 & 21 & 27 & 33).

Tonga - emise 2015(Pick#44a – Pick#49a; #A+6 digit)

Tonga - emise 2015(Pick#44a – Pick#49a; #A+6 digit)

pozn.: na rozdíl od Pick#38(1) a Pick#44a je tento nominál až na detaily na ploše R shodný

Tonga - emise 2015(Pick#44a – Pick#49a; #A+6 digit)

Tonga - emise 2015(Pick#44a – Pick#49a; #A+6 digit)

Tonga - emise 2015(Pick#44a – Pick#49a; #A+6 digit)

Tonga - emise 2015(Pick#44a – Pick#49a; #A+6 digit)Autor: Miloš Kudweis | 8. 12. 2015

Komentáře

fotografie

durasefové okno

Přidat komentář  | Zobrazit komentáře


© 2020 Zdeněk Jindra
TOPlist