Úvodní poznámky k notafilii státu Arabského poloostrova (1)

Datum vydání: 23. 5. 2013Zajímavostí na notafilii států Arabského poloostrova je několik; vzhled, měnové jednotky, užitá metalografika apod.


Skutečnost je taková, že ve většině zemí Arabského poloostrova se bankovky o setinové hodnotě v podstatě nepoužívají. Setkáme se kupříkladu z bankovkou Bahrajnu o nominální hodnotě 100 filů z roku 1964, bankovkou Jordánska o nominální hodnotě 500 filů (1949) apod. Pokud jde o ománské bankovky, nejvíce jsou v oběhu a pro sběratele dostupné nominály 100 a 200 baisa. U některých zemí (kupř. Kuwait, Bahrajn) se na místo setinových bankovek užívají bankovky vyjadřující v nominální hodnotě polovinu (1/2) nebo čtvrtinu (1/4) základní měnové jednotky. Bankovky států Arabského poloostrova mají na A označení v arabštině nebo některé arabské mutaci, na R je stát a emitent označen v zpravidla angličtině. Vyjimku tvoří například bankovky Saudské Arábie do roku 1954.

Arabština je jazyk začleněný do afroasijských jazyků, které se v podskupinách rozdělují následovně:


(P)Ománská arabština (také známá jako ománská hadarská arabština) je varianta arabštiny používaná v Ománu, konkrétně v oblasti hor Al Hadžar a v několika sousedních přímořských oblastech. Dříve jí hovořili kolonisté v Keni a Tanzánii, ale většina, ne-li všichni, se přesunuli k užívání svahilštiny.

Obdobně složité je pro evropana orientace v arabských číslovkách, nehledě k odlišnému letopočtu k aktuálnímu letopočtu evropskému. Jako první poznámku uvádíme základní porovnání číslovek.


Jak je patrné, číslovky v porovnání s latinkou se v oblasti arabského poloostrova a nejen tam primárně rozdělují do varianty arabsko - turecké a varianty malajsko - perské. Mimo toto dělení je možné se setkat (na bankovkách staršího data a některých mincích zmíněné oblasti) se systémem číslovek podle Al - Biruniho (A1; rok 1082) a Al - Sizjiho (A2; rok 969). Místních variant je však mnohem více, ale domníváme se, že pro základní informovanost postačí uvedené dva příklady.


Ve zmíněných letopočtech se zpravidla vychází ze tří základních variant. První variantou je tzv. muslimský kalendář, založený na lunárním roku (používaná zkratka AH), který začíná 16. července roku 622 (tzv. juliánského), vztahující se k útěku Mohammeda z Meccy (také Meky) do Mediny. Navíc muslimský rok je kratší než náš běžný kalendářní rok o cca 3%. Tzv. konverze (přepočet) muslimského roku na letopočet evropský vypadá následovně:

AH 1431(příklad) x 0.97 + 622 = 2010.07 = 2010


V některých státech (kupř. Afganistán) se používá rovněž muslimský kalendář, který však není založen na lunárním roku, ale na roku slunečním (zkratka SH). Kalendář byl založen roku 1920. Konverze v tomto případě spočívá v připočtení hodnoty 622 (resp. 621).

SH 1388 + 622(621) = 2010 (2009)

Třetí variantou je letopočet označení předponou (= prefixem) MS. Jde o tzv. panovnický sluneční rok. Prvním rokem kalendáře MS je MS2535 a počítá se počínaje 20. březnem 1976. MS kalendář je používán výhradně v Iránu, kde vznikl v roce 1976 při výročí založení iránské monarchie v roce 559 před Kristem. Číslovka 559 je proto používanou konstantou při konverzi letopočtu, kdy je použito na rozdíl od AH a SH odečítání.

MS 2569 – 559 = 2010

Notafilie Spojených Arabských Emirátů ( الإمارات العربية المتحدة ; SAE )

Základní měnovou jednotkou SAE je 1 dirham (kód AED), dělící se v tisícinové soustavě na 100 filsů (také filů). SCWPM 2009 uvádí chybně členění dirhamu na 1000 filsů (filů). Fils se vyskytuje toliko v oblasti numismatiky, nikoli v rámci notafilie. V SAE bylo doposud vydáno 6 emisí bankovek. Z toho první a druhá emise je ND, ostatní jsou datovány. Emitentem první emise je Měnová rada Spojených arabských emirátů (United Arab Emirates Currency Board) a ostatních centrální banka SAE.


UNITED ARAB EMIRATES CURRENCY BOARD الامارات العربية المتحدة مجلس العملة
1) 1 - 6 (1973-1976) Issue

UNITED ARAB EMIRATES CENTRAL BANK الامارات العربية المتحدة البنك المركزي
2) 7 - 11 (1982-1983) Latent Numeral in Watermark Area Issue
3) 12 - 18 (1989-1996) Numeral with White Border on Watermark Area Issue
4) 19 - 25 (1997-2006) Issue
5) 26 – 33 (2004-2008) Issue
6) 34 – 36 NEW 2009 New Arms Issue

Mapa bankovek SAE (= identit)

Bankovky SAE mají své charakteristické znaky, které, jak uvidíme v dalších příspěvcích, napomáhají k jejich přirozené a snadné identifikaci.


Pozn.: krahujec obecný (Accipiter nisus) je vyobrazen na reversu veškerých bankovek SAE a je tak dokonalým identifikátorem jejich bankovek. Ve SCWPM je jako identifikátor obraz krahujce uváděn mylně až od Pick#7, pravděpodobně s ohledem na jeho nižší výraznost v obrazu.


Ve vodoznaku je možné u bankovek SAE nalézt hlavu arabského koně (Pick# 1 – 6) a hlavu krahujce (od Pick#7 ).


Signatury na bankovkách SAE (1973 – 2010)


Autor: Miloš Kudweis

Vytištěno ze serveru http://www.infofila.cz